RT2001 – L60

L60 – Digitalt/analogt display med utvidelses muligheter helt til test-linje. For PKK inntil 3.5 tonn.

Les Mer

RT2001 – L50

R50 – analogt display for en ren bremsetester. For PKK inntil 3.5 tonn.

Les Mer