RT2002 – R50

R50 – analogt display for en ren bremsetester.
For PKK inntil 7,5t.

Les Mer

RT2002 – L60

L60 – Digitalt/analogt display med utvidelses muligheter helt til test-linje. For PKK inntil 7,5t.

Les Mer