Major 4000 serien

Denne 4 tonns løfteren leveres i mange varianter hvorav 6 varianter for 4-hjulsmåling.

Les Mer

Major 5030 Combi

En alsidig løfter med kapasitet på 5t. og med innebyget 3,5 tonns frihjulsløfter.

Les Mer

Major 5230-Serien

Denne 5,2 tonns løfteren leveres i flere varianter og utgaver, også for 4-hjulsmåling.

Les Mer

Major 5529 – Nyhet

Dette er en helt ny løftebukk med fleksible kjørevanger og løftekapasitet på 5,5 tonn.

Les Mer

Major 6230-Serien

Denne 6,2 tonns løfteren har en innkjøringsbredde på 3 m. og kjørebanelengde på 5,5 m.

Les Mer

Major 7230-Serien

Denne 7,2 tonns løfteren har en innkjøringsbredde på 3 m. og kjørebanelengde på 6m.

Les Mer