Major 5230-Serien

Denne 5,2 tonns løfteren leveres i flere varianter og utgaver, også for 4-hjulsmåling.

Les Mer

Major 7230-Serien

Denne 7,2 tonns løfteren har en innkjøringsbredde på 3 m. og kjørebanelengde på 6m.

Les Mer

Major 5529

Dette er en helt ny løftebukk med fleksible kjørevanger og løftekapasitet på 5,5 tonn.

Les Mer

Major 5030 Combi

En alsidig løfter med kapasitet på 5t. og med innebyget 3,5 tonns frihjulsløfter.

Les Mer

Major 6230-Serien

Denne 6,2 tonns løfteren har en innkjøringsbredde på 3 m. og kjørebanelengde på 5,5 m.

Les Mer

Major 4000 serien

Denne 4 tonns løfteren leveres i mange varianter hvorav 6 varianter for 4-hjulsmåling.

Les Mer