Major 4000 serien

Denne 4.0 tonns løfteren leveres i mange varianter hvorav 6 varianter for 4-hjulsmåling.

Les Mer

Major 2.0 4030

Elektro hydraulisk 4-søyler med 4.0 tonn løftekapasitet.

Les Mer

Major 5230-Serien

Denne 5.2 tonns løfteren leveres i flere varianter og utgaver, også for 4-hjulsmåling.

Les Mer

Major 2.0 5531

Elektro hydraulisk 4-søyler med 5.5 tonn løftekapasitet.

Les Mer

Major 7230-Serien

Denne 7.2 tonns løfteren har en innkjøringsbredde på 3 meter og kjørebanelengde på 6 meter.

Les Mer

Major 5529-55 WL

Dette er en helt ny løftebukk med fleksible kjørevanger og løftekapasitet på 5.5 tonn.

Les Mer

Major 5030 – 53 Combi

En allsidig løfter med kapasitet på 5.0 tonn, og med innebygget 3.5 tonns frihjulsløfter.

Les Mer

Major 6230

Denne 6.2 tonns løfteren har en innkjøringsbredde på 3.0 meter og kjørebanelengde på 5.5 meter.

Les Mer