Profilift 2.40 F460/Fn460

2-stemplet svært service vennlig kjørebane løfter som også kan leveres med integrert frihjulsløfter. 
Kjørebanene har oppkjøringspalter og ende stopp, minimums høyde 150 mm. 
Senteravstander på løftesøylene er 1610 mm.
Hovedløfteren har en løftekapasitet på 4 tonn.

Profilift 2.40 F460
 leveres med plane kjørebaner uten friløfter.

Profilift 2.60 Fn460, leveres med integrert kjørebaneløfter.

Frihjulsløfter Fn 460:

  • Frihjulsløfter med lengdeforskyvebare uttrekk (1400-2100 mm.).
  • Gummi bekledde, skli sikre puter.
  • Lav minimums høyde.
  • Løftekapasitet på frihjulsløfter er 3.5 tonn.

Se brosjyre nedenfor.