KTS – serien fra Bosch

Moderne styreenhets-diagnose for størst mulig effektivitet.

Den nye KTS serien av diagnosetestere fra Bosch tilbyr optimale muligheter. Selv enkle reparasjons- og vedlikeholdsarbeider krever en styring-diagnose. 

Den effektive styreenhetsdiagnosen fra Bosch veileder deg gjennom feilsøkingsprosessen trinn for trinn. All nødvendig informasjon om vedlikehold og service av kjøretøyet er umiddelbart tilgjengelig.

Stadig flere kjøretøyprodusenter bruker et nytt diagnosegrensesnitt basert på Ethernet, også kjent som DoIP (Diagnose over Inter-nett-protokoll). Fordelen er inntil 100 ganger raskere dataoverføring sammenlignet med tidligere teknologi, som i hovedsak ble brukt til å programmere styreenheten. Det er ikke usannsynlig at flere produsenter i nær frem-tid kommer til å bruke Ethernet til vanlig kjøretøydiagnose også. Som forberedelse for denne utviklingen, støtter de nye diagnose-testerne fra KTS-serien fra Bosch både Eth-ernet og tradisjonelle kjøretøygrensesnitt. Det betyr at du er forberedt for morgendagens krav med en intelligent løsning fra i dag.