TPM-02

Et hendig verktøy for å sjekke overvåkningsystemet TPMS. TPMS er lovpålagt standardutstyr i alle nye biler siden 2015.

Overvåkningssystemets fremste oppgave er å bidra til økt sikkerhet ved at du får tidlig varsel om trykkfall i ett eller flere dekk. Alle som har foretatt et dekkbytte på en bil med TPMS har sett at systemet varsler om feil dekktrykk.

Det vil alltid trenge å startes på nytt etter et skifte, for å tilpasses de nye dekkene.