Serviceavdeling

Vår serviceavdeling er Iso serftifisert iht. Iso 9001:2015 og akkreditert for kalibrering av PKK utstyr etter ISO-17025:2017

Akkreditering 17025

Agder Supply AS er gjennom vårt sertifikat CAL 047 akkreditert etter følgende omfang.

Fagområde

K05 Mekaniske størrelser – bremsetestere og bremsetrykkmålere
K07 Fluide størrelser – avgassmålere og røykgasmålere
K08 Optiske størrelser – lysjusteringsapparat

Se link dir til Norsk Akkreditering.

Aktuelle dokumenter 17025

Her kommer dokumenter og linker til relevant informasjon vedrørende våre utstedte kalibreringsbevis. Dette for å gi kundene veiledning til forståelse og vurdering av avgitte målinger på det enkelte kalibreringsbevis.