ECK BUS-PRO

Automatisk servicestasjon for gjennvinning, resirkulering og lading av kjølemiddel R134a. Kjølemiddelbeholder på 40 liter og 6 meters slanger.

LCD displayet guider operatøren logisk og proffesjonelt gjennom A/C-servicen.

Se brosjyre nedenfor.