Saniflux AC- Rensesystem

Saniflux AC-rensesystem rengjør bilens kupé og AC-system! Bli kvitt pollen, støv og andre partikler som kommer inn i AC-systemet.

Saniflux AC-rensesystem rengjør kjemisk bilens luftkanaler der pollen og andre partikler kan feste seg og forårsake lukt og dårlig luft.

Saniflux kan kjøres i egen prosedyre, eller sammen med ordinær AC-service.