IT1000 Pumpestasjon

AHCON IT1000 komplett fyllestasjon med rullebord og PCI 1200 computer.

IT1000 gir høy sikkerhet ved fylling av dekk. Kraftig konstruksjon og bredere portal.

IT1000 kan monteres med flere forskjellige varianter av ekstrautstyr.