IT 200 Pumpestasjon

AHCON IT 200 pumpestasjon er en komplett stasjon for fylling av dekk.

Pumpestasjonen består av rullebord med åpen sikkerhetsportal og PCI 900 pumpecomputer.

IT 200 er et perfekt element på en dekklinje som gjerne består av hjulløfter, dekkomlegger og avbalanseringmaskin.

Se brosjyre nedenfor.