EM 9580C Plus LaserLine

Profesjonell touch-skjerm basert for personbil-,varebil- og motorsykkel dekk.
Rask, nøyaktig, pålitelig og enkel å bruke.

Tilgjengelige med automatisk hjuloppspenningssystem som reduserer arbeidstid og øker sentrerings nøyaktigheten (EM 9580 C),eller med manuell hjuloppspenning og hurtigoppspenningsmutter (EM 9580).

Se brosjyre og video nedenfor.