Hedson GP 24 Hjulvasker

Den helautomatiske vaskeprosessen øker effektiviteten i verkstedet. Maskinen arbeider automatisk uten avbrudd til siste hjul er rengjort. Hjulvaskeren har enestående rengjøringsegenskaper med vann og granulat for alle typer felger.

Hjulvaskeren rengjør med hjelp av et dynamisk spylerør. Røret beveger seg langsom over felgens utside under vasking som gjør at granulatet kommer til.

Se brosjyre nedenfor.