Artiglio 50

Automatisk dekkomlegger med “Leva la leva” (dekkspakfri) teknologi.

ARTIGLIO 50 er en videreutvikling av den automatiske dekk omlegger med den “Leva la Leva” (dekkspakfri)-teknologi, ideelt for bil, SUV og lette lastebiler felger opp til 30 “. 

Den grundige utformingen av hvert enkelt komponent gjør ARTIGLIO 50 kompakt, med svært ergonomiske arbeidsforhold.

Artiglio 50 kan også leveres i “Lower view camera” versjon med kamera/skjerm som viser hjulets underside og påmontert hjelpearmen “PAX system“.

Se brosjyren for flere detaljer.