Artiglio Master Jolly

  • Kjernen i “Leva la Leva” teknologien.

Siden 2001 det året våres ” Leva la leva ” teknologien ble introdusert, var mange opphengt i å jage etter oss for å kunne presentere sine egne løsninger. De kalte sine løsninger “no lever”(ingen spak), “leverless”(spakløs), eller “automatic lever system(automatisk spak system)”. 
Sannheten er imidlertid at ingen har vært i stand til å kopiere det patenterte ” Leva la leva ” systemet med “SMART Corghi System” enheten, den eneste eksisterende løsning som:

  • Aldri berører felgen, under noen arbeids faser.
  • Opphever alle spenninger i dekket under dekkets demontering / montering faser.

Dette er forskjellen mellom Corghi og de ​​andre. ARTIGLIO Master Jolly har denne teknologien i sin kjerne, og tilbyr denne i en prisklasse som har vært umulig før nå. En perfekt syntese mellom testet konstruktiv kvalitet, unike teknologiske løsninger og en konkurransedyktig pris betegner den ideelle maskinen og en perfekt balanse for en investering som siden 2001 har garantert kundene våre en teknologisk fordel som har vært enestående over tid.

Ikke alle “Leva la leva” løsninger er like! Og vi er godt klar over dette.

Last ned brosjyren for å bli bedre kjent med denne teknologien og maskinens suverene egenskaper!