Artiglio Master Jolly

Senteroppspenning av hjul fra 12″ til 26″.

Automatisk dekkomlegger med senteroppspening.”Leva La Leva”(uten dekkspak).

  • Aldri berører felgen, under noen arbeids faser.
  • Fjerner alle spenninger i dekket under dekkets demontering / montering faser.

Se brosjyre og informasjonsvideo nedenfor for ytterligere informasjon.