TPM-02

Fra 1. November 2014 ble det lovpålagt at alle nye biler skal være utstyr med TPMS (Tire Pressure Monitoring System).

Det sitter en sensor inne i selve hjulet som sender et signal med temperatur og lufttrykk i dekket, som deretter kan leses av på instrumentpanelet i bilen.

TPMS fremste oppgave er å bidra til økt sikkerhet ved at du får tidlig varsel om trykkfall i ett eller flere dekk.

TPMS må alltid startes på nytt etter dekkskifte på kjøretøyet, for å tilpasses de nye dekkene.

Se brosjyre og video nedenfor for ytterligere informasjon.