TPM-02

TPM-02 er et universalt verktøy som er utviklet for å sjekke lufttrykk og re-programmere / sjekke dekkets trykksensor.

TPMS er lovpålagt standarutstyr i alle nye biler (etter 01.11.2014). TPMS står for Tire Pressure Monitoring System.

Se brosjyre og video nedenfor for ytterligere informasjon.