DF 1300

Kort om HESØ Industrivaskeanlegg model DF : 

 • Kontruert i rustfrie deler bl.a. kabinett, tank, isolasjonsplater,  dyserørsystem, dobbelt smussfilter, varme element.
 • Pneumatisk styrt front-dør.
 • Støy- og varmeisolert.
 • Justerbare ben.
 • Tilslutning for utsuging av damp.
 • Digital temperaturvisning med regulering mellom 30-90ºC.
 • Nivåføler for sikring av pumpe / varme element mot lav vannstand.
 • Ventil for tømming av tank.
 • Konstruert i henhold til maskindirektivet.

Det anvendes en 5-dobbelt rensefunksjon: 

 • 3-punkts spyling via rustfritt dyserørssystem.
 • Stort spyletrykk og flowmengde.
 • Oppvarmning opp til 90ºC.
 • Roterende dyserør.
 • Vannbaseret vaskemiddel

Vaskeren er utstyrt med en frontmontert  VISION 2000 computerstyring.

Denne gir valgfrie programmering muligheter mellom 5-15-30 min.

VISION 2000 er utbygget til også å styre eventuelle skylleprogrammer og utsugningsanlegg.

Vesketemperaturen avleses enkelt på det digitale displayet, som er sammen med kontroll panelet oppbygget med soft touch taster.
Det leveres et bredt utvalg av ekstra utstyr til vaskerene – se utvalg i brosjyren.