RT 700

Delevaskerene er typiske for bruk i verksteder innenfor autobransjen og produserende industri.
RT-TOPPMATET serien er vår lav-kost serie utført i rustfri stål med messing dyser og støpejernpumpe.

Maskinene er oppbygget med en enkel og pålitelig styring.

RT – delevaskerne er som standard ikke varmeisolerte. 

 • Kompakt design.
 • 100% konstrueret i rustfritt stål.
 • Rustfritt syrefast varme element.
 • Rustfrie dyserør med messing dyser.
 • Rustfri roterende vaskekurv.
 • Mulighet for tilslutning av utsuging for damp.
 • Temperaturregulering 30-60°C.
 • Variabel rense tid 0-30 min.
 • Nivåføler for sikring av pumpe og varme element mot lav veskestand.
 • Justerbare maskin sko.
 • Utførelse i henhold til maskindirektiv.
 • Stort tilbehørprogram.

  
Funksjon av RT delevaskere

Emner plasseres i delevaskerens vaskekurv, som roterer under hele vaskeprosessen. Emnene gjennomgår under vask en 3-punkts spyling via et rustfri dyserørsystem med et høyt flow /oppvarmet vannbaseret veske.

HESØ delevasker anvender 5-dobbelt rensefunksjon:

 1. 3-punkts spyling via rustfri dyserørsystem.
 2. Stort spyletrykk og vannmengde (flow).
 3. Oppvarmning til 60º C.
 4. Roterende vaskekurv.
 5. Alkalisk vaskemiddel.

Det leveres et bredt utvalg av ekstra utstyr til vaskeren – se utvalg i brosjyren.