EASY!Force høytrykkspistol

Den nye EASY!Force høytrykks pistolen kommer med et helt nytt ergonomisk design. Å arbeide med høytrykksvaskere kan være fysisk krevende, og derfor er ergonomi viktig. På tradisjonelle høytrykks pistoler må en trykke og holde inne avtrekkeren mens en arbeider.

Dette kan føre til smerter i hendene og en dårlig arbeidsstilling, noe som ikke er ideelt med tanke på HMS og slitasjeskader. Omfattende rengjøring er vanskelig uten å ta hyppige pauser eller å bytte på arbeidet. Med EASY!Force høytrykks pistol utløses trykket når du klemmer på avtrekkeren så brukeren ikke trenger å bruke kraft på dette. Slipper du avtrekkeren skrur høytrykk strålen seg automatisk av.

Kan kobles til eksisterende høytrykksvaskere ved bruk av adaptere med nye gjenger.

TEKNISKE DATA :

Maks temperatur (°C)155

Maks. trykk (bar)300