Felgrens sur 1 L.

Kr. 89,50,-

Produktinformasjon:

For rengjøring og avoksydering av bilfelger. Fjerner enkelt bremsestøv og annet smuss fra aluminium og stålfelger.

Varme flater bør alltid spyles med vann før pålegging
av kjemi.Brukes til manuellrengjøring av felg.

Avspyling med kaldt eller varmt vannVarmt vann vil øke rengjøringseffekten