Komplett lavtrykk og kjemianlegg.

Riktig renholdsutstyr er avgjørende for å oppnå et godt resultat. En lavtrykk stasjoner i kombinasjon med riktig kjemisk sammensetning sørger for effektiv rengjøring.