Komplett lavtrykk kjemianlegg.

Riktig renholdutstyr er avgjørende for å oppnå et godt resultat. En lavtrykk stasjoner i kombinasjon med riktig kjemisk sammensetning sørger for effektiv rengjøring.