Komplett skumanlegg

Praktisk skum anlegg kan brukes til spyling, legging av skum og for desinfeksjon.