Komplett høytrykk skumanlegg

Praktisk høytrykk skum anlegg kan brukes til spyling, legging av skum og for desinfeksjon.