Adsorpsjonstørker

STENHØJ’s adsorptionstørker benyttes der det er behov for et dugpunkt under 0°. 

De kan leveres med et dugpunkt ned til -70°; med eller uten flow-styring. 

Se brosjyre for flere detaljer.