Automatisk drenering

STENHØJ’s Stenomat/Bekomat vannutskiller monteres under syklon eller beholder til automatisk drenering av kondensvann. 

Dette kondensvannet leves så videre til et avløp some er knyttet til en oljeavskiller. Om ikke dette lar seg gjøre må det ledes via et “Sepererings anlegg” (se egen gruppe for dette).

Se brosjyre for flere detaljer.