Etterfiltrering

STENHØJ’s sykloner brukes til å fjerne fysisk vann fra trykluften.


STENHØJ’s filterprogram dekker vårt program til kompressorer i henhold til ISO 8523-1.

Her finner du aktiv kullfilter, forfilter, finfilter, microfilter og supermicrofilter.