Kjøletørke

STENHØJ FC kjøletørker sørger for å fjerne vann fra trykkluften, slik at den er forberedt for ytterlige etterbehandling med filtre mm. 

Unngå problemene med vann i trykkluften slik som ved ved lakkering og som bl.a. skader alt luftverktøy.

Se brosjyre for flere detaljer.