APo7A-AP11A

Mange års erfaring er anvendt i utviklingen av STENHØJs AirPack løsning. 

AP-serien er en komplett unit med påbygget kjøletørke. 
Serien er en av de mest støysvake på markedet, dette muliggjør installasjoner i verkstedet eller nær ved et kontormiljø.

Konstruksjonen er laget slik at trykkluften har været igjennom en kjøletørke før den går i beholderen. 
Dette oppfyller kravene til teknisk trykkluft og er derfor en velegnet plattform til å bygge videre på, hvis kravene til trykkluften stiger f.eks. i forbindelse med trykkluft båren ånderettsvern.

Kan levers i flere versjoner med arbeidstrykk på: 7,5 og 10 bar, fast eller regulerende turtall (frekvensstyrt).


Se brosjyre for flere detaljer.