Masterlift 2.35 NxT Pv

Elektrohydraulisk 2-stemplet løfter med 3,5 tonn løftekapasitet.

Løftern er velegnet til alle former for reparasjoner, hvor det kreves fri adgang til hjul og understell, som f.eks. demontering og reparasjon av motor, gearkasse m.m.

Løfteren er konstruert av sterkt og massivt stål som gir en høy grad av stabilitet. Den er zinkbelagt og malt.

Ved strømstans kan løfteren senkes uten problemer med hjelp av pneumatisk nødsenkesystem.

Se brosjyre nedenfor for ytterligere informasjon.