Space SQ802

Space SQ802 en 8 tonns løfter med innfelte glideplater og nedfelling for svingskiver. 6 m. kjørebaner og 1,2 m. oppkjøringsramper.

Space SQ802 er designet for alt fra personbiler, varebiler og større bobiler.

Se brosjyre nedenfor.