SQ655L & SQ505L – Hjulstillingsløftere

  • SQ655L har en løftekapasitet på 6,5 tonn og kjørebaner 650 x 5700 mm.
  • SQ505L har en løftekapasitet på 5,0 tonn og kjørebaner 650 x 5700 mm.