Major 5529-55 WL

Elektro-hydraulisk 4-søylet løftebukk med 5.5 tonns løftekapasitet.

Vangene har variable dekkplater som kan tilpasses ethvert kjøretøy.

Kjørebaner:

To faste kjørebaner.

Kjørebaner med toleranser på kun +/- 0,5 mm.

Avstandsstykker, som dekker hele lengden, fiksert med stål kanter i sidene.

Kjørebaner på stabil tverrvange.

Kjørebaner forberedt for AUTOPSTENHOJ traversløfter.

Se brosjyren for flere opplysninger.