Sharklift 4.55 F 480/F550

Løfteren leveres med kjørebaner i 2 lengder på henholdsvis: 4800 mm. (F480) og 5500 mm. (F550), begge med kapasitet på 5.5 tonn.

Løfteren har 4 hydrauliske løftesylindere med hardforkrommede løfte- og føringsstempler.

Senteravstand mellom søyler er i sideveis 1550 mm. og i lengde retning 3000 mm.

Den er svært godt egnet forhjulstillings-kontroll samt service- og reparasjonsarbeider. En fleksibel tverrbom i mellom de 2 x 2 sylindrene forhindrer feil belastning av søylene og virker samtidig som likestyring.

Se brosjyre nedenfor.