Maxi

Maxi programmet består av 2 basisserier: en elektro- hydraulisk 4-søylet serie samt en elektro-mekanisk 4-, 6- og 8-søylet serie. 
Maxi løfterne er velegnede til utskifting av eksosanlegg, inspeksjon, service samt motor- og forstillings reparasjoner. 

De elektro hydrauliske løfterne har 10 tonn løfte kapasitet; de elektro-mekaniske hhv. 16, 20, 24 tonn kapasitet.

Maxi leveres videre også i truckløfter utgave.

Til alle Maxi modellene kan bl.a. leveres belysning og travers løfter som ekstra utstyr.

Maxi er som alle andre Autop Stenhøj løftere CE-godkjent.


Last ned Brosjyre eller Mål tegning for flere detaljer.