SM 2104 NC

Spesialversjon av løftesøyler beregnet for mindre lastebiler, varebiler, campingvonger, bobiler etc.

Hver av søylene har en løftekapasitet kapasitet på 2,5 tonn.

Se brosjyre nedenfor.