Mobile 75 H WB (Kabelfri m/batterier)

AUTO STENHØJ Mobile 75 Wireless er en kabel fri elektro-hydraulisk mobil løfter som standard leveres med 4 eller 6 flyttbare søyler.

Mobile 75 H WB har en løftekapasitet på 7.5 tonn pr. søyle. dvs. som standard en total løftekapasitet på 30 tonn (for 4 søyler) og 45 tonn (for 6 søyler).

Løfteren er helt uten kabler imellom søylene.

Løfteren kan derfor anvendes til alle typer kjøretøy fra varebiler til leddbusser. 
Og kan anvendes til praktisk talt alle former for reparasjoner.

Søylene kan stilles bort når løfteren ikke er i bruk.

Last ned Brosjyre eller Mål tegning for flere detaljer.