Mobile 75 H

AUTOP STENHØJ Mobile 75 er en elektro-hydraulisk mobil løfter som standard leveres med 4 eller 6 flyttbare søyler.

Mobile 75 har en løftekapasitet på 7.5 tonn pr. søyle, dvs. som standard en total løftekapasitet på 30 tonn (for 4 søyler) og 45 tonn (for 6 søyler).

Løfteren kan derfor anvendes til alle typer kjøretøyer fra varebiler til leddbusser. Og kan brukes til praktisk talt alle former for reparasjoner. 
Søylene kan stilles bort når løfteren ikke er i bruk.

Last ned Brosjyre eller Mål tegning for flere detaljer