Mobile 75 S

AUTO STENHØJ Mobile 75 S er en elektro-mekanisk mobil løfter som standard leveres med 4 eller 6 flyttbare søyler.

Mobile 75 S har en løftekapasitet på 7.5 tonn pr. søyle. dvs. som standard en total løftekapasitet på 30 tonn (for 4 søyler) og 45 tonn (for 6 søyler).

Løfteren kan derfor anvendes til alle typer kjøretøy fra varebiler til leddbusser.

Og kan anvendes til praktisk talt alle former for reparasjoner.

Søylene kan stilles bort når løfteren ikke er i bruk.

Last ned Brosjyre eller Mål tegning for flere detaljer.