AC Universal løfter UL2-3-4-5-6-7-8

Kapasitet 15 tonn pr. søyle.

Kjøretøyene i dag blir stadig mer kompakte, og dette skaper utfordringer for mekanikerene å komme til. Derfor er det viktig å ha redskaper som gir mekanikerene tilgang til alle deler av kjøretøyet på en effektiv måte som også ivaretar ergometrien og sikkerhet.

Løfteren leveres i varmegalvaniserte stålkasetter med 2 til 8 løftere.

Leveres standard med teleskopiske løftesøyler, som øker løftehøyden samtidig med at dybden for ned-felling i gulv reduseres.

Resultatet er en enkel installasjon og færre omkostninger.

  • Leveres nøkkelferdig i varmgalvanisert stålkassett. Etter utgravning og støpning mangler kun tilslutning av de ferdige kabler til styreskapet – Plug and Play.
  • Søylene aktiveres synkront eller enkeltvis. Betjening av søylene styres presist med den brukervennlige touch-fjernbetjening.
  • Høyt sikkerhetsnivå med to uavhengige hydraulikkkretser i hver søyle.
  • Last ned brosjyrene for ytterligere opplysninger.

UL2 – Kapasitet 30t. (2 x 15)

Verkstedets nye standardløfter med 2 løftesøyler til lastbiler, trekkvogner og busser med 1 frontaksel og opp til 3 bakaksler.

Løfteren har en fastmontert og en bevegelig søyle med hver 15 tonns kapasitet. Den samlede kapasitet er på 30 tonn.

UL3 – Kapasitet 45 tonn. (3 x 15)

All-round løfteren med 3 løftesøyler til stort sett alle former for kjøretøy, herunder hele vogntog og leddbusser.

Løfteren midterste løftesøylen er fastmontert, mens de 2 øvrige er bevegelige. Hver søyle har en kapasitet på 15 tonn – i alt en samlet kapasitet på 45 tonn.

Kan også enkelt brukes med kun 2 aktive søyler.

Se brosjyre nedenfor.