MagiX 50

En  Autop Stenhøj kjørebaneløfter med kapasitet på 5.0 tonn og plattform lengder på henholdsvis: 

45004800 eller 5200 mm.

Disse løfterne er spesielt egnet for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy.

Løfteren er beregnet for nedfelling i gulv, og gir en god arbeidshøyde.

Den er utstyrt med sikkerhetsmekanismer i tilfelle av slangebrudd eller overbelastning.
Leveres som standard med 4 overkjøring-ramper, ekspansjons bolter og 40 mm. gummi puter.
Løfteren leveres i 4 hoved utgaver, alle med de ovennevnte kjørebane lengdene:

  • MagiX 50 SI – med slette kjørebaner.
  • MagiX 50 SI Combi – er utstyrt med integrerte fri-hjuls løft som gir adgang til alle mekaniske deler på bilene.
  • MagiX 50 WLI – har glideplater i kjørevangen utstyrt med en luftstyrt parkering låse-mekanisme som sikrer nøyaktig innstilling og er svært godt egnet for hjulstillings kontroll.
  • MagiX 50 WLI Combi – modellene har innebygget både WL og Combi fordelene.

Som ekstrautstyr kan vi tilby blant annet et sett for nedfelt montering i gulv.

Ramper er tilgjengelig som ekstrautstyr dersom løfteren skal brukes som overflate montert modell på gulv.

Se brosjyre nedenfor.