MagiX 43-46

Elektro-hydraulisk sakseløfter med kjørebaner,4,3 tonn løftekapasitet.

Løfterens styrepult leveres med integrert pumpeanlegg og alarmsignal.
Løfteren leveres i flere utgaver:

SMed glatte kjørebaner
WLMed utsparing for svingskiver forran og glideplater bak.
C (Combi)Kjørebaner med integrert frihjulsløfter
PKjørebaner med intregrert slitasjetester.
  • Se brosjyre nedenfor.