Mobilt smøreutstyr

Mobilt smøre utstyr for fjerning av avfall og enheter som transporterer ny olje, væsker og fett

Manuelt kontrollert trommelløpevogn og små mobile beholdere er egnet for effektiv håndtering av oljer, væsker og fett med lav, middels og høy viskositet. 
Fleksible mobile enheter med en serie av spesifikasjoner som kan mate inn væsker nye eller fjerne gammel avfalls væske av alle slag på en miljøvennlig måte.

Se brosjyre for flere detaljer