Olje / væske pumper

Pneumatiske og manuelle pumper for fett, olje og andre væsker

Ideelle oljepumper for overføring av væsker med lav viskositet, slik som motorolje, gammel spillolje, frostvæske, overføringolje, ATF-olje og andre lignende produkter. 

Pumpen kan monteres på veggen eller plasseres direkte på trommelen/tanken. 

Ved hjelp av spesielt tilbehør kan mange anvendelsesområder støttes.

Se brosjyre for flere detaljer.