BOSCH DAS 3000

Nøyaktig radar-og kamerakalibrering har blitt helt avgjørende for at bilen skal være trygg i trafikken. DAS 3000 finner bilens senterlinje ved hjelp av kameraer og targets på bakhjulene.

Det nye dual camera-systemet gjør kalibrering og justering med DAS 3000 meget effektivt og enkelt. De intrigrerte kameraene sin programvare fanger opp digital avstand fra enheten mot kjøretøy.

Under posisjonering viser denne pogramvaren live-verdier til operatør når enheten er plassert riktig foran bilen. Dermed er det ikke behov for laser eller målebånd for posisjonering.

Se brosjyre nedenfor.