PD2600 – Serien

Denne slitasjetester serien er designet for en rask og effektiv sjekk av de fleste styrings og oppheng komponenter. 

Det gjør at en tekniker raskt oppdager slark og slitasje i hjul oppheng og styrings deler på personbiler og lette lastebiler. 

De fleste slitte og skadde komponenter kan identifiseres før de utgjør problemer.

PD2600 modellen består av en hydraulisk pumpe enhet, en kontroll lampe (kabel koblet eller trådløst) en bremse lås og to plattformer, en for venstre hjul og en for høyre hjul. 

Plattformen høyden er bare 60 mm. 

Den overflate monterte modellen SM kan monteres på gulvet eller på en løftebukk med kjørebaner, f.eks. en 4-søylet løfter.

Den innfelte modellen FM kan monteres på begge sider av en inspeksjon grop eller kan være integrert i en egnet 4-søyler løftebukk.

Hver plattform blir betjent av to hydrauliske sylindere. Fire modeller er tilgjengelige: 

PD2610 – 4 bevegelser og kontrollampe med kabelforbindelse.

PD2615 – 4 bevegelser og kontrollampe med trådløs (RF) overføring.

PD2620 ​​ 8 bevegelser og kontrollampe med kabelforbindelse.

PD2630 – 8 bevegelser og kontrollampe med trådløs (RF) overføring.

Funksjonsbeskrivelse PD2610 & PD2615:

 • Knapp 1: Beveger den venstre plattformen framover og høyre plattformen bakover.
 • Knapp 2: Beveger den venstre plattformen bakover og høyre plattformen framover.
 • Knapp 3: Beveger den venstre plattformen til venstre og høyre plattformen til høyre.
 • Knapp 4: Beveger den venstre plattformen til høyre og høyre plattformen til venstre.
 • For å flytte plattformer diagonalt, trykkes to knapper samtidig.
 • Plattformene beveger seg i motsatt retning. Om en plattform beveges fremover, vil den andre beveges bakover.
 • Plattformene holdes i bevegelse så lenge du trykker på knappen, eller til de oppnår fullt utslag.
 • Når knappen slippes vil plattformene stoppe.

Funksjonsbeskrivelse PD2620 & PD2630:

 • Alle bevegelsene til PD2610 & PD2615 med tillegg av:
 • Motsatte (speilvendte) bevegelser.
 • Automatikkmodus.
 • Uavhengig bevegelse venstre / høyre-plattformen.