PD5800 Serien

Denne ESCON hydraulisk slitasje testeren for tyngre kjøretøy er konstruert for en rask og effektiv sjekk av de fleste styrings og oppheng komponenter.

Det gjør at en tekniker raskt oppdager slark og slitasje i hjul oppheng og styrings deler på vogntog og utrykningskjøretøy. Et kjøretøy viser ofte slitasje på kuleledd, foringer, dreie punkter, lenke bolter og støtdemper fester. De fleste slitte og skadde komponenter kan identifiseres før de utgjør problemer.

PD består av en hydraulisk pumpeenhet, kontrollenhet med kontroll lampe og to bevegelige plattformer, hver med en varmgalvanisert rutet plate. Hver plattform aktiveres ved to hydrauliske sylindere. Kontrollampen inneholder fire (PD5810 & PD5815) eller åtte (PD5820 & PD5830) knapper. 

Funksjonsbeskrivelse PD5810 & PD5815: 

 • Knapp 1: Beveger den venstre plattformen framover og høyre plattformen bakover.
 • Knapp 2: Beveger den venstre plattformen bakover og høyre plattformen framover.
 • Knapp 3: Beveger den venstre plattformen til venstre og høyre plattformen til høyre.
 • Knapp 4: Beveger den venstre plattformen til høyre og høyre plattformen til venstre.
 • For å flytte plattformer diagonalt, trykkes to knapper samtidig.
 • Plattformene beveger seg i motsatt retning. Om en plattform beveges fremover, vil den andre beveges bakover.
 • Plattformene holdes i bevegelse så lenge du trykker på knappen, eller til de oppnår fullt utslag.
 • Når knappen slippes vil plattformene stoppe.

Funksjonsbeskrivelse PD5820 & PD5830: 

 • Alle bevegelsene til PD5810 & PD5815 med tillegg av:
 • Motsatte (speilvendte) bevegelser.
 • Automatikkmodus.
 • Uavhengig bevegelse venstre / høyre-plattformen.
  PD kan installeres på hver side av en inspeksjon grop. 

Valgfritt og anbefales: 
Gulv rammer for nedfelt installasjon. 

Type oversikt: 

PD5810 – 4 bevegelser og kontrollampe med 6,5 m kabelforbindelse.

PD5815 – 4 bevegelser og kontrollampe med trådløs (RF) overføring.

PD5820 – 8 bevegelser og kontrollampe med 6,5 m kabelforbindelse.

PD5830 – 8 bevegelser og kontrollampe med trådløs (RF) overføring.

Last ned brosjyren for spesifikasjoner og ytterlige detaljer.