Eksosavsug

Våre løsninger for å trekke ut avgasser finnes over hele verden, i bilverksteder, nød etatene, bil inspeksjon anlegg og buss garasjer, for eksempel. 

Løsningene kan inneholde alt fra enkeltprodukter til komplette systemer, gjerne basert på slangetromler eller eksosskinner. 

I bil industrien er eksos munnstykker og slanger ofte kombinert med produkter og systemer for avtrekk av røyk og støv, for rengjøring samt slangetromler og systemer for distribusjon av smøremidler, komprimert luft, vann, elektrisitet osv.

Vi vil hjelpe deg til å:

  • Forhindre helserisiko.
  • Følg lover og forskrifter.
  • Hold lokalene rene og ryddige.
  • Øke effektiviteten.

Se brosjyre nedenfor.